Facebook
Tel: 08 335990 | E-post: info(a)franskakakelbutiken.com

Köpvillkor

Franska Kakelbutiken allmänna villkor

Beställning
Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss
omedelbart. Våra produkter är normalt beställningsvara och beställs specifikt till dig som kund. Vid beställning
måste du som kund lägga en handpenning för den produkt du beställt. Skulle kunden ej hämta ut beställningsvaran
efter 14 dagar kommer vi fakturera resterande skuld.

Priser
Alla priser i vår butik anges inklusive svensk moms, för närvarande 25 % och i svenska kronor. Vi reserverar oss
för momshöjningar, valutaförändringar och andra prisförändringar vi inte kan råda över.

Betalning
Vi accepterar endast kontant betalning eller betalning via konto och kreditkort.

Leveranstid
Normal leveranstid för beställningsvaror är normalt cirka 6 veckor men kan variera mellan produkter och
tillverkare.

Leveransförsening
Om en leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis kommer vi att göra
allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt.

Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra
leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från
ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening som ligger utanför vår kontroll. Vi kan inte
hållas ansvarig för slutsåld eller utgången produkt.

Ångerrätt
Du som kund har rätt till 14 dagars returrätt med full återbetalning, utan speciell anledning. Ångerrätten gäller
inte för beställningsvaror som är hemtagna till en specifik kund, beställningsvaror har ej ångerrätt och vi
debiterar full ersättning även om varan ej hämtas i butiken.

Vi tillämpar inte ångerrätt på REA varor.

Varan ska returneras i oförändrat skick och i originalemballaget. Vi förbehåller oss rätten att debitera kund om
något skulle saknas.

Du som kund sörjer för att varorna kommer till butiken. Efter att vi har mottagit och kontrollerat varan/varorna
återför vi aktuellt belopp med samma betalningsmetod som användes vid köpet.

Reklamation
Reklamationer efter montering accepteras inte, det åligger dig som köpare att kontrollera produkterna före
montering. Vi accepterar ej reklamation för fel som uppstått efter montering. Leverans/frakt skada måste
reklameras inom 48 timmar med bild på skadat gods samt emballage, för att vi ska ha en chans att reklamera
till fraktbolag. Är gods synligt skadat vid mottagande ska chaufför/bud signera detta.

Kakel och klinker är naturmaterial och avvikelser i färg, utseende och form kan vara avvikande
från tidigare visade prover. Dessa avvikelser är i sig ingen grund för reklamation eller fel i varan. Innan
monteringen åligger det köpare eller beställare och entreprenör att kontrollera materialet gällande eventuella
skador och mängd. Reklamationer på grund av dessa anledningar eller efter montering accepteras
inte.

Observera att ersättning vid reklamation endast gäller materialet och inte kostnader för montering eftersom vi
inte utför monteringar.